Om Winge senter

Vår visjon
og verdier

Winge Senter er et privat omsorgssenter for mennesker som av forskjellige grunner har det vanskelig med å takle hverdagen og som trenger veiledning, støtte og omsorg for bedre hverdag. 

Det er da Winge Senter med sine menneskelige ressurser, som vet hva det vil si å ha det vondt, kan bidra med sin kompetanse: tid, empati, varme, nærhet, medmenneskelighet og nestekjærlighet.

Vi har en verdiforankring som bygger på at alle mennesker er verdifulle uavhengig av etnisitet, religion, politisk ståsted, legning eller funksjonsnivå.

Nestekjærlighet

Kjærlighet bringer legedom, håp, trøst, godhet, hvile, fred, og den trenger alle, og den kan også alle gi.

Omsorg

Det er vidunderlig å erfare at man er viktig for andre, at det er noen som tenker på deg, at du er ikke alene. Det er fantastisk, og det er noe som ikke kan kjøpes, men bare tas imot.

Trygghet

Konsekvensen av dette er at brukere kjenner seg respektert, ivaretatt, trygge på at kjærlighet og omsorg gjør oss solide, fordi kjærlighet ikke kan ødelegges eller stjeles, og omsorg springer ut fra den.

Vår historie

På toppen av Musdal, med utsikt mot Hafjell, ligger Winge turistsenter. Da vi kom dit stod det historiske hotellet forlatt og nedslitt, omkranset av høyt gress, omslørt i malingsflak som vinden hadde revet av det historiske bygget.

Der var vi; en overlege, en tidligere rektor på skolen, en saksbehandler, en kontordame og en bestyrer. Stående ovenfor et omfattende oppussingsprosjekt kjente vi likevel på en fred og overbevisning. Vi stod samlet rundt en felles visjon: å skape en hvileplass for de som trenger det.

I starten av 2020 stod et kompetent dugnadsteam av fagfolk klare til å ta minibuss fra Kristiansand til Winge Senter. Men, så kom Covid-19. Snekkere, malere, elektrikere og vaktmester ble stående igjen.

Men visjonen om Winge Senter lever i beste velgående. Vi har samlet et sterkt styre, et nettverk av frivillige, og etterhvert kommet i gang med oppussing. Senteret står klart, og vi kan snart åpne dørene for de som trenger et hvilested, en rasteplass, en oase.

Hvem vi er

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, og består av lege, sosionomer, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, lærere og miljøarbeidere.

Vi står samlet rundt et ønske om å hjelpe. Alle på Winge Senter vet hva det vil si å ha det vondt og lengte etter hvile og gjenoppreisning.

Hugo Diaz

Hugo Diaz

Initiativtaker Styreleder

Kristoffer Osmundsen

Kristoffer Osmundsen

Styremedlem

Majlene Melendez

Majlene Melendez

Styremedlem

John Belseth

John Belseth

Styremedlem Driftsansvarlig

Ragnar Tønnessen

Ragnar Tønnessen

Styremedlem Internkontroll

Telefon

+47 975 45 347

E-post

kontakt@wingesenter.no

Adresse

Kjensetgutua 76, 2836 Gjøvik

Denne siden bruke informasjonskapsler. Ved å fortsette på siden aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.